Industria

O sector industrial ten un peso moi grande nos diferentes polígonos que ten Narón, ofrecendo un grande dinamismo, incluso en momentos economicamente adversos.

Podemos atopar actividades coma:

  • Metalúrxica e produtos metálicos
  • Construcción
  • Reparación de produtos metálicos, reparación de maquinaria e reparación e mantemento naval
  • Madeira e mobles
  • Fabricación de caucho e plástico e outros produtos minerais non metálicos
  • Textil
  • E outras actividades como a fabricación de material e equipo eléctrico, alimentación e actividades de impresión
*Elaboración propia, fonte Ardán 2019.
*Elaboración propia, fonte Ardán 2019.