Servizos

Das múltiples actividades que podemos atopar no sector servizos, en Narón destacan por número de empregos as seguintes actividades:

  • Actividades profesionais, científicas e técnicas
  • Transporte e almacenamento
  • Hostalaría
  • Actividades administrativas e servizos auxiliares
  • Educación
  • E unha agrupación de diferentes servizos coma actividades sanitarias e servizos sociais, actividades artísticas, recreativas e entretemento, inmobiliarias
*Elaboración propia, fonte Ardán 2019.
*Elaboración propia, fonte Ardán 2019.